Προστασία προσωπικών δεδομένων

  1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιήσετε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αποτύπωμα αυτού του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν τα παρέχετε σε εμάς. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις μπείτε στον ιστότοπό μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η συμπεριφορά σας σερφ συνήθως αναλύεται ανώνυμα. Η συμπεριφορά του σερφ δεν μπορεί να εντοπιστεί σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στη δήλωση προστασίας δεδομένων στον τίτλο «Ενότητες τρίτων και εργαλεία ανάλυσης».

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για τις πιθανότητες ένστασης σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

  1. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιήσετε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί για ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποια χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων έναντι πρόσβασης τρίτων.

Σημείωση για τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Websolutions-Karnaris.com
Τηλέφωνο: +49 176 43872 093
Email:  support@websolutions-karnaris.com

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Ο αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνος ή από κοινού με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις email κ.λπ.).

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα ανεπίσημο e-mail σε εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ομοσπονδιακής πολιτείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας. Μια λίστα αξιωματικών προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδεται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως χειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SSL ή. Κρυπτογράφηση TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http: //” σε “https: //” και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Αντιρρήσεις για διαφημιστική αλληλογραφία

Διαφωνούμε με τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών. Οι χειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να λάβουν νομικά μέτρα σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Μερικοί από τους ιστότοπους χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookie. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookie που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα «cookie συνεδρίας». Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε. Αυτά τα cookie μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookie και να επιτρέπετε τα cookie μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookie όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που χρειάζεστε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f Το GDPR αποθηκεύτηκε. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει νόμιμο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookie (π.χ. cookie για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας σερφ), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος της ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία μεταδίδει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής μας. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή στον υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος διακομιστή
  • διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συνδυάζονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. b GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερώτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται επομένως αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμ. GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα ανεπίσημο e-mail σε εμάς. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να το διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός της αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – δεν επηρεάζονται.

  1. Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Πρόσθετα Facebook (κουμπί like & share)

Οι προσθήκες του κοινωνικού δικτύου Facebook, πάροχος Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις προσθήκες Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί “Μου αρέσει” στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των προσθηκών στο Facebook εδώ:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πραγματοποιείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook μέσω της προσθήκης. Ως αποτέλεσμα, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί “Μου αρέσει” στο Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Facebook. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση :  https://de-de.facebook.com/policy.php .

Εάν δεν θέλετε το Facebook να μπορεί να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook.

5.  Πρόσθετα και εργαλεία

Γραμματοσειρές Ιστού Google

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη εμφάνιση των γραμματοσειρών. Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να εμφανίζει σωστά κείμενα και γραμματοσειρές.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό δίνει στη Google γνώση ότι η πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των Γραμματοσειρών Ιστού Google πραγματοποιείται προς όφελος μιας ομοιόμορφης και ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Γραμματοσειρές Ιστού Google στη  διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq  και στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google:  https://www.google.com/policies/privacy/ .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Δήλωση συναίνεσης για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, μας ζητά να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα για εσάς αποθηκεύονται και διατηρούνται στο σπίτι μας.
Αυτό αφορά πρωτίστως δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, υπεύθυνο επικοινωνίας, δεδομένα για συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την επιχειρηματική μας διαδικασία (προσφορές, σημειώσεις παράδοσης, τιμολόγια κ.λπ.)
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης της επιχειρηματικής μας σχέσης και καθυστερώ. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε για άλλους σκοπούς ούτε θα διατεθούν σε άλλους για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται. Στην εταιρεία μας, τα δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.
Επισημαίνουμε επίσης ότι θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα του τύπου που περιγράφεται παραπάνω που θα προκύψουν στο μέλλον, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των επιχειρηματικών μας διαδικασιών.
Δεν είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία μιας παραγγελίας χωρίς τη συγκατάθεση στη χρήση δεδομένων.